Vítězové Cen Velkého Bratra za rok 2005

Cenu: Největší úřední slídil

Získává: Hlavní město Praha

Praha ocenění získala za masivní podporu kamerových systému (budování od roku 1998, dosud investice skoro 400 milionu korun), aniž by existovala jasná zákonem daná pravidla pro archivaci a využívání záznamu z nich. Největší komerční slídil: Tesco, a.s.

 

Cenu: Největší komerční slídil

Získává: Tesco, a.s.

Je velmi pravděpodobné zavádění RFID čipu do zboží bez vědomí zákazníků – z tohoto důvodu bojkotovali spotřebitelé Tesco v zahraničí (čip je téměř neviditelný, nezničitelný a dají se do něj vkládat data – čip umožňuje sledovat pohyb a nákupní zvyky zákazníka). Dalším důvodem je zaznamenaný případ sledování zákaznic v převlékací kabině kamerou. Tesco v ČR navíc neodpovědělo na dotazník nevládní organizace Iuridica remedia ohledně používání RFID technologie, nakládání s osobními údaji zákazníku, používání záběrů z kamer aj.

 

 

Cenu: Dlouhodobé porušování lidského soukromí

Získává: Czech Credit Bureau

Provozuje obrovské databáze s osobními údaji všech jednotlivců, kteří čerpají nějaký úvěr či půjčku. Do databází má přístup 19 bank a celá rada leasingových společností a provozovatelů splátkového prodeje.V databázích jsou evidování i lidé, kteří své závazky řádně splácejí. Nově nebankovaní databáze eviduje i klienty, kterí čerpají leasing nebo si koupili zboží na splátky. Databáze sídlí fyzicky v Itálii a vyskytly se pochyby, mj. i Úřadu na ochranu osobních údaju, zda jsou dodrženy požadavky zákona o ochraně osobních údajů, např. anonymita údaju při jejich přenosu a zpracování a jaká je role jednotlivých společností v projektu zapojených (CCB, CBCB, LLCB). Nakonec svého šetření však ÚOOÚ neshledal závady. Navíc se v parlamentu prosadila neústavní novela zákona o bankách, která zákazníkum bank upřela jejich práva v oblasti ochrany osobních údajů – klient se např. nemohl dozvědět, jaké údaje o nich banky evidují. Novela byla zrušena po roční účinnosti v polovině roku 2004.

 

Cenu: Slídil mezi národy

Vítěz: Evropská komise

Návrh směrnice a rámcového rozhodnutí o tzv. data retention – orwellovské legislativy ukládající povinnost všem telekomunikacním operátorum a internetovým provozovatelům uchovávat až tri roky údaje o všech telefonních hovorech, SMS, e-mailech a navštívených webových stránkách evropských občanů. Takto budovaná databáze bude nesmyslně drahá a velmi jednoduše zneužitelná. Problém terorismu a organizovaného zlocinu neřeší cílenými profesionálními prostředky, ale plošným sledováním všech občanů. Celoevropská petice proti tomuto návrhu má již desítky tisíc podpisů – http://www.da­taretentionis­nosolution.co

 

Cenu: Nebezpečná nová technologie

Získává: Zavedení biometrických údajů do cestovních dokladů

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů (sněmovní tisk 1068) – digitální fotografie by se mela v nově vydaných pasech objevit do 28. srpna 2006, digitální otisky prstů do poloviny roku 2008. Oba údaje budou uloženy ve formě RFID čipu – údaje na něm zapsané mohou být čteny bez vědomí občana neoprávněnými subjekty.

 

Kategorie: Právní norma Velkého bratra

Vítěz: Národní akční plán boje proti terorismu (aktualizované znění pro roky 2005 – 2006) předložená ministrem vnitra ČR Františkem Bublanem

Novely několika zákonů neodůvodněně posiluje pravomoci policie a zpravodajských služeb – např. možnost odposlechu bez soudního povolení, pravomoc nahlížet do lékařských záznamu lékařů a permanentní přístup do informačních systému veřejné správy; pravomoc vypnout síť mobilních telefonů.

Kategorie: Výrok Velkého bratra

Vítěz:   Jiří Kolář, policejní prezident

za výrok: „Já vedu rozhovory a ať si je každý odposlouchává, jak chce. Když si je člověk jistý, že nic nespáchal, muže mu to být jedno.“

Pozitivní cena za ochranu soukromí

Získává: Šifrovací program PGP

Phil Zimmermann vytvořil software pro šifrování e-mailu tak jednoduchý, aby jej zvládl používat opravdu každý. Navíc jej dal veřejnosti k dispozici zdarma. Pravděpodobně tak uchránil několik rodin příslušníků barmských odbojových skupin před mučením a dodal odvahu mnoha obhájcům lidských práv v totalitních režimech po celém světě. Ve vlastní zemi si za to ovšem vysloužil obvinění z nelegálního vývozu zbraní, a po tři roky byl vyšetřován a pronásledován FBI. Díky podpoře mnoha podobně smýšlejících lidí se nakonec před soud nedostal, a byl rehabilitován.