O cenách

O cenách

Big Brother Awards nebo-li Ceny Velkého bratra jsou ceny pro nejvlezlejší firmy, úřady či technologie. Stále se rozvíjející technologie prodlužují prsty slídilů, kteří s chutí zasahují do našeho soukromí – sledují nás kamerami, shromažďují naše data v databázích, apod. I na první pohled neškodné věci, které nám zdánlivě zjednodušují život a zajišťují naši bezpečnost, mohou být možným nebezpečím pro naše soukromí.

Jak soutěž probíhá
Kandidáty na ocenění ve všech těchto kategoriích může navrhovat každý zde. Z navržených kandidátů vybere výherce porota složená z odborníků na nové technologie, právníků, obránců lidských práv a novinářů.

Proč Big Brother Awards?
Pořádáním soutěže a dalšími osvětovými aktivitami se zasazujeme o to, aby právo jednotlivce na ochranu soukromí garantované listinou základních práv bylo respektováno a rozpoznáno jako jedna z hodnot demokratické společnosti, kterou je třeba aktivně chránit. Veřejným poukazováním na úřady, firmy a jednotlivce, kteří nám toto právo narušují, chceme otevřít diskuzi, aktivizovat veřejnost a vytvořit prostředí, ve kterém slídilství neprojde nepovšimnuto. Soutěž probíhá po po celém světě.

Kontakt
Iuridicum Remedium (IuRe)
Digitální svobody

Vítězové roku 2019

Představujeme vám držitele Cen Velkého bratra za rok 2019

Novinky