O cenách

O cenách

Big Brother Awards nebo-li Ceny Velkého bratra jsou ceny pro nejvlezlejší firmy, úřady či technologie. Stále se rozvíjející technologie prodlužují prsty slídilů, kteří s chutí zasahují do našeho soukromí – sledují nás kamerami, shromažďují naše data v databázích, apod. I na první pohled neškodné věci, které nám zdánlivě zjednodušují život a zajišťují naši bezpečnost, mohou být možným nebezpečím pro naše soukromí.

Jak soutěž probíhá
Kandidáty na ocenění ve všech těchto kategoriích může navrhovat každý zde. Z navržených kandidátů vybere výherce porota složená z odborníků na nové technologie, právníků, obránců lidských práv a novinářů.

Proč Big Brother Awards?
Pořádáním soutěže a dalšími osvětovými aktivitami se zasazujeme o to, aby právo jednotlivce na ochranu soukromí garantované listinou základních práv bylo respektováno a rozpoznáno jako jedna z hodnot demokratické společnosti, kterou je třeba aktivně chránit. Veřejným poukazováním na úřady, firmy a jednotlivce, kteří nám toto právo narušují, chceme otevřít diskuzi, aktivizovat veřejnost a vytvořit prostředí, ve kterém slídilství neprojde nepovšimnuto. Soutěž probíhá po po celém světě.

Kontakt: Iuridicum Remedium (IuRe) / Digitální svobody

Vítězové za rok 2022

Kompletní zdůvodnění včetně reakcí najdete v sekci Vítězové.

Novinky