TZ: Rohlík.cz špehuje zaměstnance, polská vláda opozici. Ceny Velkého bratra za rok 2021 rozdány

Již posedmnácté rozdala nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe) Ceny Velkého bratra – ceny pro ty, kdo v uplynulém roce nejvíce slídily v našem soukromí.

Vítěze jednotlivých kategorií vybrala z tipů od veřejnosti porota složená z odborníků na nové technologie, právníků, obránců lidských práv a novinářů. „Letos se nám už trochu překvapivě neobjevovaly nominace spojené s proticovidovými opatřeními. Objevovaly se ale nominace spojené s covidovým obdobím nepřímo, třeba šlo o využívání technologií při sledování zaměstnanců v rozvážkových službách, ať už šlo třeba o nominace Amazonu či Rohlík.cz,“ přibližuje soubor nominací advokát IuRe Jan Vobořil.

Firemní slídil

Právě Rohlík.cz nakonec získal jednu ze čtyř anticen. Cenu Firemní slídil si podle poroty zaslouží za neustálé sledování výkonu kurýrů, kdy je poloha sledována pomocí gyroskopů a GPS, kontrolována je i teplota v autě a neustále je sledováno zákaznické hodnocení. Toto „algoritmické řízení“ obvyklé v digitálně-logistických firmách se nicméně podle odůvodnění poroty čím dál častěji dostává do hledáčku regulátorů. (více víz celé odůvodnění)

Reakce Rohlíku se objevila v článku na FINMAG.cz.

 

Úřední slídil

Cenu Úřední slídil pak získala polská vláda za zneužívání špionážního systému Pegasus proti politické opozici. Software, který vyvinula izraelská firma NSO Group, byl využíván v řadě zemí také ke sledování novinářů či aktivistů. Software umožňuje sledování stisků kláves a veškeré komunikace z telefonu, ale i odposlouchávání hovorů a sledování polohy. K činnosti bezpečnostních složek se ale tradičně vázaly i další nominace, mezi kterými bylo dále třeba netransparentní nakládání dat ze strany Europolu či podle nominujících snadno zneužitelné umísťování detektorů výstřelů na veřejná prostranství ze strany Policie ČR. (viz celé odůvodnění)

Dlouhodobý spoluviník

Překvapení se konalo v kategorii Dlouhodobý slídil: tu totiž letos organizátoři soutěže přejmenovali na Dlouhodobý spoluviník. Právě tím je podle poroty Ústavní soud, který se ani po čtyřech letech nevyjádřil k právní úpravě využívání genetických dat ze strany policie, kterou na počátku roku 2018 u Ústavního soudu napadl Městský soud v Praze. Průtahy na Ústavním soudu přitom paralizují možnost, aby problém s velmi vágní a netransparentní právní úpravou byl vyřešen a lidé, jejichž osobní údaje v kriminalistické databázi zpracovávány se mohly domáhat jejich likvidace. (viz celé odůvodnění

Jen pár týdnů po našich Cenách Ústavní soud rozhodl, více zde.

Výrok Velkého bratra

Poslední z anticen si odnesla jednatelka firmy MetroZoom Dana Svobodová. Ocenění Výrok Velkého bratra si odnáší za výrok o tom, jak jsou pro cílení reklamy v pražském metru využívána data od mobilního operátora O2. Zadavatelé reklamy díky těmto datům přesně ví, kdy a kde prochází nejvíce lidí odpovídající jejich cílové skupině dle pohlaví, věku, zájmů i socioekonomické skupiny, reklamu zároveň mohou v reálném čase měnit. Přestože MetroZoom (BigMedia) nemá podle vyjádření O2 přístup k žádným osobním údajům ale pouze k údajům anonymizovaným či agregovaným, je podle poroty udělení anticeny na místě: stále preciznější datové analýzy založené na datech od telefonních operátorů totiž znesnadňují zákazníkovi svobodnou a zodpovědnou volbu. (viz celé odůvodnění)

Pozitivní ocenění Edwarda Snowdena

Jako každý rok, ani letos vedle čtyř anticen nechybí pozitivní ocenění, kterým se organizátoři soutěže snaží motivovat. Tu letos získal web pro děti Alík.cz, který na českém internetu funguje v různých proměnách již od roku 2000. Měsíčně navštíví stránky 160 000  unikátních uživatelů, převážně dětí mezi 8-16 lety. Uživatelé zde mohou vzájemně komunikovat, hrát hry, publikovat texty různého druhu, soutěžit o ceny nebo se třeba v poradně obrátit na odborníky s problémy, které je trápí. To, co ale porotu zaujalo na Alík.cz především, je důraz, který je kladen na ochranu soukromí dětí. A to i za cenu odmítnutí potenciálních výnosů z vytěžování osobních dat dětí a jejich využívání k cílené reklamě. Vedle toho Alík také nenásilnou formou děti vzdělává v tématech, které úzce se soukromím souvisí. (viz celé odůvodnění)

Jan Vobořil z IuRe dodává, že pozitivních nominací se letos sešlo více. „Objevila se v nich třeba rakouská neziskovka noyb, která se soustředí dlouhodobě na problém neoprávněného předávání dat do USA. Další nominace směřovaly k iniciative NoLog, která poskytuje zdarma a na vysoké úrovni celou řadu služeb od sdílených adresářů až po videohovory, přitom klade důraz na ochranu soukromí uživatelů.“

Narozdíl od minulého roku se letos uskuteční také oficiální živé vyhlášení Cen. „Jsme rádi, že po roce, kdy se porota musela sejít on-line a museli jsme  z důvodu protipandemických opatření zrušit večerní akci k vyhlášení Big Brother Awards, se můžeme k této tradici vrátit. Ve čtvrtek od 19:00 tak všechny zájemce o téma soukromí zveme do Divadla Vila Štvanice, kde vyhlásíme letošní vítěze. Akce je otevřena pro každého a vstup je díky podpoře našich partnerů zdarma. Večerem provede BioMasha a uskuteční se též tombola, jejíž výtěžek poputuje na svépomocnou školku pro děti z Ukrajiny,“ uzavírá Vobořilův kolega z IuRe Hynek Trojánek.

Všechna odůvodnění a vyjádření

Firemní slídil
Úřední slídil
Dlouhodobý spoluviník
Výrok Velkého bratra
Pozitivní cena Edwarda Snowdena
Vyjádření Alik.cz

 

Složení poroty Big Brother Awards 2021

Jan Cibulka – datový novinář, Český rozhlas
Eduarda Hekšová – ředitelka spotřebitelské organizace dTest
Oldřich Kužílek – poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, Otevřená společnost
Ján Matejka – ředitel Ústavu státu a práva AV ČR, člen rozkladové komise ÚOOÚ
Ondrej Mikle – odborník na ICT technologie
Pavel Růžička – expert na IT bezpečnost
Jan Vobořil – výkonný ředitel IuRe a advokát
Václav Vlk – advokát a předseda Českého helsinského výboru
Klára Votavová – publicistka a redaktorka Voxpot.cz
Jan Žabka – redaktor, HlídacíPes.org

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Akce byla realizována za finanční podpory městské části Praha 7.